PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MELALUI KONTRAK BAKU DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Judul Buku : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MELALUI KONTRAK BAKU DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Penulis : Dr.Abdul Hakim Sigaian, SH.,M.hum.

Tanggal diterbitkan : –

Diterbitkan oleh : Penerbit UMSU Press Medan.

Halaman : 400 hlm.

Desain dan Layout : Fitri Yantika.

ISBN : 978-602-14970-4-3.

Edis  : 2

Dicetak oleh : UMSU Press, Medan.

Buku Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku kata pengatar

Buku Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku

Penulis